1. Hasung Ahn Kappa 2019.png

HASUNG AHN
Kappa | Class of 2019

JARED ANZALONE-WIMMER
Xi | Class of 2019

GURLEEN AHLUWALIA
Lambda | Class of 2019

4. Marvin Argueta Xi 2021.png

MARVIN ARGUETA
Xi | Class of 2021

 
 

ANDY AU
Mu | Class of 2020

BRANDON CHAN
Kappa | Class of 2019

JASMINE CHAN
Lambda | Class of 2019

DENNY CHEN
Mu | Class of 2019

 
 
mark.png

FELIX CHEN
Nu | Class of 2020

10. Perry Chen Nu 2020.png

PERRY CHEN
Nu | Class of 2020

11. Vivian Chen Lambda 2019.png

VIVIAN CHEN
Lambda | Class of 2019

12. Yaxin Chen Transfer 2021.png

YAXIN CHEN
Transfer | Class of 2021

 
 

DONNA CHEUNG
Mu | Class of 2020

KAITLYN CHIU
Nu | Class of 2020

JENNY CHOI
Xi | Class of 2021

JOSHUA CHOI
Lambda | Class of 2019

 
 

WILSON CHONG
Xi | Class of 2020

DENNIS CHU
Nu | Class of 2020

19. Matthew Fong.png

MATTHEW FONG
Mu | Class of 2020

GRACE GAO
Nu | Class of 2020

 
 

KEVIN HE
Xi | Class of 2019

22. Victor Hoang.png

VICTOR HOANG
Transfer | Class of 2020

DEBORAH HOFFER
Kappa | Class of 2019

JESSE HU
Xi | Class of 2021

 
 

PANDENI IDHENGA
Xi | Class of 2020

RAYMOND JIANG
Nu | Class of 2020

JEANNE JIN
Mu | Class of 2019

AMANDA JOE
Xi | Class of 2020

 
 

MINA KIM
Xi | Class of 2021

DEREK LEE
Mu | Class of 2020

MEGAN LEUNG
Nu | Class of 2020

WALTER LI
Xi | Class of 2020

 
 

LUCY LIN
Mu | Class of 2019

MARCO LIU
Lambda | Class of 2019

BRANNON MA
Xi | Class of 2020

JESSE MA
Mu | Class of 2020

 
 

DAVID MASHKEVICH
Mu | Class of 2020

JOYCE NG
Nu | Class of 2019

JAIYONG PARK
Nu | Class of 2020

ELAINE PUN
Xi | Class of 2021

 
 

AVA REN
Nu | Class of 2020

NICHOLAS TARTAGLIA
Mu | Class of 2020

SIMON URITSKY
Kappa | Class of 2019

EMYLIA ROCHYADI
Lambda | Class of 2019

MICHELLE TONG
Nu | Class of 2020

JOANNE YAN
Lambda | Class of 2019

GURVIR SINGH
Nu | Class of 2020

COURTNEY TSANG
Nu | Class of 2019

IRENE YAO
Nu | Class of 2019

USAMA TARIQ
Xi | Class of 2021

MICHELLE UNG
Nu | Class of 2019

LINKED IN.png

MARK ZURITA
Xi | Class of 2021